مجتمع یاس مقدار پیشرفت پروژه تا کنون: 75%

در این بخش می توانید با کلیک بر روی تصاویر مراحل مختلف ساخت بنا را مشاهده بفرمایید .

تصاویر با هر مرحله از پیشرفت ساختمان به روز خواهند شد.